Uslovi korišćenja i pravila sadržana u ovom dokumentu se odnose na sve posetioce i korisnike sajta Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com).

Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com) sajt je u vlasništvu firme Lovačke Lampe Doo, sa matičnim brojem 21042684 i sedištem u Vespučijeva 32, Srbija, Novi Beograd. Korišćenjem sajta, prihvatate i slažete se sa svim pravilima i uslovima, koji s vremena na vreme mogu biti izmenjeni i objavljeni ovde bez prethodnog obaveštavanja. Potrebno je da ovu stranicu posećujete periodično.
Sadržaj sajta i informacije o autorskim pravima
Slažete se da nećete reprodukovati,distribuirati,prodavati,preprodavati,trgovati ili eksploatisati u bilo koje komercijalne svrhe sadržaj ovog sajta.
Slažete se da se nećete mešati ili poremetiti usluge sajta,sigurnosni sistem sajta ili sadržaj sajta.
Molimo postarajte se da,pre nego što izvršite poručivanje, proverite sve specifikacije i kompatibilnost proizvoda, posećivanjem stranice sajta proizvođača.
Administratori sajta Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com) konstantno rade na održavanju tačnosti informacija prikazanim na sajtu. Međutim,sajt ne može da garantuje da su svi opisi ili drugi sadržaji sajta potpuno tačni, kompletni, i bez grešaka.Imajte u vidu da su fotografije postavljene u informacione svrhe i da one mogu prikazivati određene dodatke proizvoda koji nisu uključeni u standardni paket prodaje.
Vaš nalog
Korišćenjem sajta ili određenih delova sajta zahteva kreiranje korisničkog naloga.Ukoliko koristite ovaj sajt, Vi ste odgovorni za održavanje zaštite i privatnosti Vašeg naloga i lozinke i pristupa Vašem računaru, i prihvatate odgovornost za sve aktivnosti koje se vrše pod Vašim nalogom i lozinkom.Ukoliko posumnjate u sigurnost Vašeg naloga, molimo da obavestite administratore sajta što pre moguće. Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com) nije odgovoran za bilo koju štetu koja može da se desi od neautorizovanog pristupa Vašem nalogu.
Ograničenja odgovornosti
Sajt i kompanija koja upravlja sajtom ne može biti odgovorna za učešće u bilo kakvoj direktnoj, indirektnoj, incidentnoj, specijalnoj, značajnoj ili kaznenoj šteti od korišćenja ovog sajta ili drugih hiperlinkovanih sajtova uključujući, bez ograničenja, izgubljeni profit ili prihod, troškove zamene, prekid poslovanja, gubitak podataka ili štetu koja je rezultat oslanjanja na prezentovane informacije.
Dostupnost sajta
Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com) zadržava pravo da prekine,obustavi, izmeni ili suspenduje,privremeno ili zauvek,bilo koji aspekat sajta, uključujući dostupnost funkcija sajta,u bilo koje vreme bez prethodnog obaveštenja.
Slažete se da Lovačke Lampe Doo (lovackelampe.com) nije odgovoran Vama ili nekoj trećoj strani za bilo koju modifikaciju,suspendovanje ili prekid sajta.
Ukoliko imate pitanja u vezi sa Uslovima korišćenja, molimo da nas kontaktirate koristeći email lovacke.lampe@gmail.com ili pozvati na broj telefona 060/40-40-885


Na osnovu odredbe čl. 13. i čl. 27. Zakona o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS 62/2014) svoje cenjene potrošače koji robu kupuju putem internet sajta www.lovackelampe.com

O B A V E Š T A V A M O

- da se prodaja robe putem internet sajta www.lovackelampe.com  obavlja u okviru registrovane delatnosti privrednog društva Lovačke lampe Doo,Vespučijeva 32/12 ,11070 Novi Beograd, MB 21042684, PIB: 108657012, Tel.: +381 60 40 40 885, adresa za izjavljivanje reklamacije je lovacke.lampe@gmail.com

- da se osnovna obeležja robe mogu naći na sajtu www.lovackelampe.com 

- da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovina preko naše prodajne internet stranice www.lovackelampe.com  smatra prodajom na daljinu;

- da roba koja se prodaje putem internet sajta www.lovackelampe.com  poseduje svojstva potrebna za redovnu upotrebu te vrste robe u skladu sa njenom namenom koja je definisana u Deklaraciji;

- da se saobraznost robe ugovoru ISKLjUČIVO utvrđuje prema svojstvima i nameni robe kako je to definisano pripadajućom Deklaracijom;

- da je prodajna cena robe naznačena uz svaki artikal;

- kupljenu robu isporučujemo u roku od 5 radnih dana putem kurirske službe ukoliko se ne dogovore obe strane drugačije;

- Lovačke lampe Doo ne odgovara za oštećenja nastala usred neadekvatnog rukovanja paketom od strane kurirske službe. ( Za sva oštećenja potrebno je obavestiti kurirsku službu koja je siporučila paket istog dana po prijemu robe kao i osobu zaduženu za reklamacije u Lovačke lampe Doo na telefon 060 4040885

- da se mogućnost kupovine robe uz posebne cenovne pogodnosti i∕ili uz posebne prodajne podsticaje (akcijska prodaja), obavlja u skladu sa uslovima koji su objavljeni na internet sajtu www.lovackelampe.com 

- da potrošač robu koju kupuje putem internet sajta www.lovackelampe.com može platiti pouzećem gotovinski u trenutku isporuke;

- da potrošač prilikom kreiranja porudžbenice pritiskom na taster POTVRDI preuzima obavezu plaćanja naručene robe;

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da osobine proizvoda nisu odgovarajuće, potrošač ima pravo da artikal zameni u roku od 14 radnih dana za drugi, na način kako je to definisano zakonom 

- da u slučaju prijema robe potrošač ustanovi da artikal želi da zameni za drugi artikal, koji može biti veće, manje ili iste cenovne kategorije od predhodno poručenog, potrošač može zameniti artikal u roku od 14 radnih dana 

- da za robu koja je poručena putem ONLINE prodavnice potrošač ima pravo da izjavi reklamaciju na već korišćen proizvod, na način koji je definisan za robu kupljenu putem ONLINE prodavnice.

- Potrošač je dužan da poručenu robu preuzme od kurirske službe, u suprotnom svi troškovi slanja i povrata robe biće naplaćeni sudskim putem.

- Za sve sporove nadležan je sud u Beogradu.

- sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).