Privredno društvo za trgovinu i usluge
Lovačke Lampe Doo
Vespučijeva 32/12
11070 Novi Beograd, Srbija
Telefon: 060/40-40-885

PIB: 108657012
MB: 21042684

Email: lovacke.lampe@gmail.com
Banca Intesa 160-415926-09